AUTRES ARTICLES

Kotły na biomasę seria Ekopal RM

Są to kotły wsadowe o mocach od 40 do 700kW, zaprojektowane do spalania słomy. Kotły te mogą być również opalane drewnem, zrębkami, wierzbą energetyczną, odpadami włókienniczymi, trocinami i innymi rodzajami biomasy.

Maksymalna moc kotła na słomę Ekopal to 700kW, ale można łączyć jednostki szeregowo np. 3 kotły EKOPAL RM 03-2 ko kotłownia o mocy 1,5 MW. Kotły spalają paliwo szybko i z dużą sprawnością. Prędkość spalania sterowana jest przez procesor (utrzymuje zawsze optymalne warunki w komorze spalania). Ewentualny nadmiar ciepła, którego instalacja nie jest wstanie odebrać, magazynowany jest w zbiorniku akumulacyjnym.

Kocioł na słomę Ekopal RM wyposażony jest w wentylator wysokoprężny z przepustnicą regulowaną automatycznie oraz w mikroprocesorowy układ sterowniczy, który prowadzi proces spalania słomy według zadanych parametrów. Wentylator nadmuchowy podaje pierwotne i wtórne powietrze spalania. Komora paliwa jest w dolnej części wyłożona szamotem. W części tej odbywa się spalanie paliwa przy kontrolowanym niedoborze tlenu. Gazy przepływają do drugiej, wyłożonej szamotem komory, mieszając  się z powietrzem wtórnym. W komorze tej zachodzi dopalanie gazów. Z komory dopalania gazy przepływają do wymiennika. Jest to tzw. “system przeciwprądowego spalania“, który zapewnia prawidłowy proces zgazowywania słomy i spalania uzyskiwanego gazu, a w konsekwencji niską zawartość tlenku węgla (CO) w spalinach.

Kotły na słomę EkopalRM pracują tylko w układzie otwartym. Montuje się je do instalacji za pośrednictwem zbiornika akumulacyjnego. Właściwie dobrana wielkość zbiornika akumulacyjnego jest bardzo istotna dla eksploatacji kotłowni.

Przy projektowaniu kotłowni należy uwzględnić nadmiar mocy w porównaniu z kotłami na paliwa tradycyjne, dlatego przy doborze kotła należy sugerować się maksymalną powierzchnią grzewczą a nie mocą. Dobrze dobrany kocioł na biomasę EKOPAL RM potrzebuje 2-3 załadunki słomy na dobę (praca cykliczna). Podawana moc kotła uzyskiwana jest w czasie pracy kotła i w czasie opalania optymalnym paliwem o wilgotności 15%.

W przypadku gospodarstw rolnych zawsze warto przeanalizować potencjalne możliwości użycia ciepła do produkcji. W wielu przypadkach zamiast ograniczać się do ogrzewania domu, opłacalne jest ogrzanie, przy pomocy własnej słomy, budynków inwentarskich, szklarni, pieczarkarni itp., a przy okazji domu.

Przy zastosowaniu kotłów na słomę EKOPAL RM osiąga się bardzo dobre efekty ekonomiczne. Słoma spala się w nich całkowicie, a uzyskane ciepło jest magazynowane w zbiorniku akumulacyjnym w celu późniejszego wykorzystania. Dzięki temu zużycie słomy jest niskie. Do ogrzania typowego domku jednorodzinnego o powierzchni 200 m2 potrzeba ok. 8 ton słomy na sezon grzewczy. Taką ilość słomy zbiera się przeważnie z 3ha pola.

Do komory spalania słomy ładuje się w zależności od rodzaju kotła prostopadłościenne baloty słomy o wymiarach 80x40x40 cm, 180x70x120 cm, 250x120x80 cm lub okrągłe o wymiarach Ø 125-170 cm. Ponadto, we wszystkich typach kotłów na słomę EKOPAL RM można spalać odpady i zrębki drzewne, odpady włókiennicze, trociny i inne rodzaje biomasy.

Bardzo dobre parametry użytkowe naszych kotłów na słomę Ekopal docenili odbiorcy nie tylko z Polski ale również z Danii, Norwegii, Szwecji, Czech, Słowacji, Szkocji, Francji, Anglii, Chorwacji, Białorusi czy  Kazachstanu. Od 1993 roku wyeksportowaliśmy ponad 800 kotłów na słomę serii Ekopal.