ELEKTROFILTR

Elektrofiltr: odpylacz elektrostatyczny — jest to rodzaj odpylacza, w którym usuwanie pyłu ze spalin następuje poprzez wykorzystanie siły elektrostatycznej, działającej na cząstki tego pyłu. Zwykle używane jest napięcie na poziomie 30-80kV, które jest bardzo skuteczne (na poziomie 99%) dla pyłów aerozolowych.

W naszym układzie zastosowano podwójny system oczyszczania spalin, dzięki czemu uzyskuje się ogólną sprawność na poziomie ponad 90% (ze średniej emisji 370mg/nm3 uzyskuje się poniżej 40mg/nm3 a przy odpowiedniej eksploatacji i dbałości o jakość paliwa uzyskano wyniki poziomie 10-12mg/nm3.