Nagrzewnica na słomę EKOPAL S

Na bazie kotłów na słomę typu EKOPAL RM opracowaliśmy konstrukcję typoszeregu nagrzewnic powietrza, w których można ogrzać powietrze do temperatury ponad 100* C, a przy zastosowaniu dodatkowego wymiennika nawet do temperatury ponad 120* C (wymaga to indywidualnego projektu). System spalania słomy w  tych nagrzewnicach jest identyczny, jak w  kotłach EKOPAL RM, tzn. jest tu zastosowany system przeciwprądowy. Typoszereg nagrzewnic obejmuje 6 wielkości o mocy od 100 kW do 1000 kW, przystosowanych do wszelkiego rodzaju balotów słomy, poczynając od najmniejszych kostek o  wymiarach 80x40x40 cm poprzez okrągłe baloty o średnicy 120-180 cm, aż do prostopadłościanów wysokiego zgniotu o wymiarach 250x120x80 cm. Nagrzewnicę powietrza typu EKOPAL S można scharakteryzować spopularyzowanym ostatnio określeniem „2 w 1”, gdyż występuje w niej kocioł i rurkowy wymiennik ciepła. W nagrzewnicy woda została zastąpiona wysokotemperaturowym płynem. Ciepło oddawane jest do tego płynu, a potem przy pomocy wymiennika rurowego, wbudowanego w  nagrzewnicę, jest przekazywane do powietrza. Nagrzewnica na slome Ekopal S

Istnieje możliwość dopasowania wielkości i kształtu komory spalania do konkretnych wymiarów balotów posiadanych przez użytkownika.