Kotły na biomasę Ekopal RM – wytyczne do instalacji

Kotły na słomę Ekopal RM są kotłami wsadowymi przeznaczonymi do wytwarzania wody o temperaturze do 95°C i mogą pracować wyłącznie w układach otwartych.

Podstawową cechą pracy wsadowego kotła na słomę jest to, że proces spalania ładunku przebiega z jednakową prędkością, według nastawionej w systemie sterowniczym temperatury spalin (np. 230°C). W stosunkowo krótkim czasie wytwarza się taka ilość ciepła, której normalnie nie jest w stanie przejąć instalacja grzewcza. Dlatego w układzie technologicznym kotłowni z kotłami wsadowymi konieczny jest zbiornik akumulacyjny dla gromadzenia ciepła, wytworzonego w procesie spalania ładunku. Zbiornik taki zapewnia całkowity odbiór ciepła ze spalania kolejnych ładunków słomy. Gorąca woda pobierana jest z tego zbiornika na sieć grzewczą odbioru ciepła według wymaganego zapotrzebowania. Podstawowy schemat instalacji grzewczej z kotłem na słomę Ekopal RM i zbiornikim akumulacyjnym przedstawia poniższy rysunek:

Kocio na biomasę EKOPAL schemat instalacji

 

Ważna jest jak najlepsza izolacja cieplna zbiornika akumulacyjnego, dzięki którym ogranicza się straty ciepła.

Pojemność zbiornika zależna jest od wielkości kotła. Dla kotłów na słomę Ekopal RM zalecamy są następujące minimalne pojemności zbiorników akumulacyjnych (większe pojemności usprawniają jeszcze sprawniejszą pracę kotłowni):

Typ Kotła Minimalna pojemność zbiornika akumulacyjnego
RM 2 2.000 litrów
RM 5 3.000 litrów
RM 20 4.000 litrów
RM 30 6.000 litrów
RM 38 8.000 litrów
RM 40 10.000 litrów
RM 01 15.000 litrów
RM 02 20.000 litrów
RM 03-2 22.000 litrów
RM 03-3 25.000 litrów

 

Typowe podłączenie kotła na słomę Ekopal RM do instalacji kominowej przedstawia poniższy rysunek:

Kociol na biomasę EKOPAL komin