MINICYKLON

Podstawowy i najprostszy układ odpylania spalin, stosowany przez firmę MetalERG. Jest to tzw. komora osadcza, mająca na celu usunięcie największych frakcji pyłu w spalinach. Działa ona na zasadzie cyklonu (siły odśrodkowej),która powoduje, że większe części stałe w spalinach są separowane i opadają do pojemnika na popiół a odpylone spaliny są kierowane do komina. Zastosowane kierownice wymuszają prawidłowy przepływ z możliwie największą prędkością w celu osiągnięcia maksymalnej siły odśrodkowej. Sprawność takiego urządzenia wynosi około 40% w zakresie największych frakcji pyłu.