W Polsce produkuje się około 30 mln. ton słomy rocznie, z czego część wykorzystywana jest najczęściej jako pasza i podściółka hodowlana. Pozostała ilość, około 10-12 mln. ton, może być wykorzystana do wytwarzania ciepła z powodzeniem zastępując ponad 6 mln ton węgla!

Proces palenia w kotle na słomę

Proces palenia zaczyna się od załadunku słomy do kotła. Rozpalony kocioł zaczyna ogrzewać zbiornik akumulacyjny z wodą. Po podgrzaniu wody, proces spalania kończy się, a gorąca woda krąży między zbiornikiem, a instalacją. Po częściowym ostygnięciu wody w zbiorniku ponownie rozpala się kocioł i proces zaczyna się od nowa.

W produkowanych przez nas kotłach oprócz słomy można spalać każdą inna biomasą (drewno, trociny, zrębki, siano, karton itd.) Spalanie słomy w kotłach EKOPAL daje wymierne korzyści dla środowiska: zmniejsza się emisja zanieczyszczeń oraz pyłów w spalinach, mamy do czynienia z tzw. „bilansem zerowym” – całkowitą redukcją CO2.

 

Zobacz również:

  1. Czy kocioł na słomę się opłaca?
  2. Jak działa kocioł na słomę?