GOSPODARSTWO ROLNE – CHRZELICE

Rolnik ze wsi Chrzelice na Opolszczyźnie (posiadający własną słomę) – Pan Tadeusz Tarach – eksploatuje kocioł EKOPAL RM 30 już osiem sezonów, stwierdza, że jego inwestycja zwróciła mu się już w ciągu trzech lat. Kotłem tym ogrzewa dwa domy o powierzchni w sumie 750 m2.