KOTŁOWNIA NA SŁOMĘ W GMINIE CZŁUCHÓW

BUDOWA KOTŁOWNI NA SŁOMĘ W GMINIE CZŁUCHÓW W LATACH 2003/2005

OBIEKTY:
– Szkoła w Wierzchowie Dworcu – kotłownia o mocy 400 kW (ogrzewa 2 budynki szkolne oraz salę gimnastyczną)
– Szkoła w Barkowie – kotłownia o mocy 300 kW (ogrzewa 2 budynki szkolne oraz salę gimnastyczną)
– Szkoła w Polnicy – kotłownia o mocy 600 kW (ogrzewa 2 budynki szkolne, halą gimnastyczną oraz ośrodek zdrowia)

CEL INWESTYCJI:
Modernizacja systemu centralnego ogrzewania:
– budowa nowego źródła ciepła opalanego słomą;
– wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

KRYTERIA WYBORU MODERNIZACJI:
Dokonując wyboru zakresu i technologii modernizacji kierowano się następującymi kryteriami:
– nowe źródło będzie tanie w eksploatacji
– ekologiczne.
Dlatego wybrano dla nowych kotłowni technologię opartą na kotłach wrzutowych opalanych słomą, sprawdzonych w eksploatacji.
Dodatkowo za zastosowaniem tego paliwa przemawiały następujące czynniki:
– pieniądze na zakup opału zostają na lokalnym rynku, wzbogacając tutejszą
społeczność;
– powstała możliwość pracy przy produkcji, zbiorze i transporcie opału do
kotłowni;
– rolnicy mają okazję zbycia odpadu jakim jest słoma w produkcji rolnej
Wybór technologii kotłowni wpisuje się w politykę ekologiczną gminy, która ma na celu zamianę węgla w kotłowniach budynków użyteczności publicznej paliwami odnawialnymi, dostępnymi na terenie gminy.
W wyniku optymalizacji przedsięwzięć modernizacyjnych i analizy techniczno-ekonomicznej wybrano wariant najbardziej opłacalny pod względem ekonomicznym.

OPIS STANU PO MODERNIZACJI:
Kotłownie oparte są na kotłach opalanych okrągłymi balotami słomy o wymiarach i parametrach :
– średnica do 1,75 m;
– długość do 1,7 m;
– masa 230-250 kg/szt;
– wilgotność do 20 %

W kotłach wykorzystywany jest system spalania przeciwprądowy. Jest to kombinacja gazyfikacji biopaliwa oraz spalania gazu i cząstek paliwa w strumieniu nadmuchiwanego powietrza. Paliwo ładowane jest do kotłów ciągnikiem wyposażonym w podnośnik widłowy czołowy, przeznaczony do transportu balotów słomy. Usuwanie popiołu z komory paleniskowej odbywa się ręcznie. Budynki szkolne zasilane są obiegami pompowymi wyposażonymi w pompy z regulowaną prędkością obrotową.  Zawory mieszające z siłownikami sterowanymi regulatorem czasowo – pogodowym umożliwiają automatyczną regulację temperatury w instalacji c.o. w zależności od temperatury zewnętrznej.

EFEKTY MODERNIZACJI:
Zastąpiono paliwo kopalne na odnawialne. Uzyskane oszczędności w eksploatacji systemu cieplnego budynku pozwalają na zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej automatyki w nowym źródle, przeprowadzonej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, dociepleniu budynków oraz wymianie stolarki budowlanej w obiektach utrzymywane są warunki komfortu cieplnego.

KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘCIA:
a) Wierzchowo Dworzec – 463.902,62 PLN
w tym
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 130.000,00 PLN
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
– Środki własne – 333.902,62 PLN
b) Barkowo – 636.442,20 PLN
w tym
– Urząd Marszałkowski Województwa 100.000,00 PLN
Pomorskiego
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 150.000,00 PLN
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
– Środki własne 386.442,20 PLN
c) Polnica – 847.850,86 PLN
w tym
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 200.000,00 PLN
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
– Środki własne 647.850,86 PLN

Budynek kotłowni w Wierzchowie Dworcu

Budynek kotłowni w Barkowie

Budynek kotłowni w Polnicy

Magazyn słomy w Barkowie

Magazyn słomy w Polnicy

POMPY CIEPŁA
1) W hali sportowej przy Szkole Podstawowej im.J.Wybickiego w Polnicy zamontowano dwie pompy ciepła typu powietrze/woda do podgrzewania ciepłej wody użytkowej firmy Buderus typ Logafix WPT 300 M.
2) W budynku zaplecza dla zespołu rekreacyjno – sportowego w Dębnicy planowane jest zainstalowanie pompy ciepła IVT serii Greenline D33 o mocy 32,9 kW do celów grzewczych.